Sågverket som arbetar hållbart och med framtiden i fokus

Skogen är en viktig råvara som vi måste vårda på rätt sätt. Därför är ett företag som arbetar med hållbarhet i fokus extra viktigt idag. Skogen krävs för att vi ska kunna minska utsläppen och för att de utsläpp som släpps ut ska renas på ett bra sätt. Man kan kalla skogen för planetens lungor och därför är hållbarheten viktig. Arbetar du tillsammans med Ingarps Trävaror AB sågverk får du en samarbetspartner som förstår detta. Råvaran de arbetar har ett stort värde för klimatet och det är något de förstår och fokuserar på.

Att vi även i framtiden behöver skog som ger livsviktigt syre och som lagrar koldioxid är självklart. Att du då väljer ett sågverk som lever upp till högt ställda krav och som arbetar långsiktigt gör att du gör en insats för miljön. Det är även något dina egna kunder ställer ett allt högre krav på och det är något som bara kommer att bli en större säljande punkt.

Samarbeta med ett hållbart sågverk

Många produkter skapas av träd och virke. Det är en råvara som på många sätt kan klassas som förnyelsebar om arbetet sköts på ett hållbart sätt. Där skogen förädlas och används korrekt. Där man sparar de träd som är viktiga och sågar efter behov. Ett sågverk som arbetar med hållbarhet och som redan idag tänker på framtiden gör att du kan leva upp till högt ställda miljökrav.  Arbeta med miljön och klimatet i fokus tillsammans med ett företag som har samma värdegrund. På det här sättet kan en produkt skapas med minsta miljöpåverkan. Användningen av trä är både ekonomiskt och miljömässigt smartare än många andra material.

Posted in Industri | Comments Off on Sågverket som arbetar hållbart och med framtiden i fokus